Condițiile comerciale
generale

Condițiile comerciale generale ale companiei Augeri s.r.o

1. Părțile contractante

1.1 În sensul acestor condiții comerciale generale se vânzare, vânzătorul este societatea Augeri s.r.o, cu sediul social la Komárnická 20, 82103 Bratislava, Republica Slovacă, ROU nr .: 46 564 778, înregistrată în Registrul comercial al Judecătoriei Bratislava I. dep. Sro, numîrul 71778/B.

1.2 În sensul acestor condiții comerciale generale, cumpărătorul este o persoană care încheie un contract de cumpărare la distanță cu vânzătorul prin mijloace de comunicare electronice și la distanță și care a acceptat condițiile comerciale generale în procesul de comandă.

1.3 Vânzătorul își vinde bunurile și / sau serviciile doar în următoarele condiții care nu afectează poziția cumpărătorului. Cumpărătorul este întotdeauna liber să accepte aceste condiții generale, să plaseze comanda și să încheie un contract cu vânzătorul pentru a achiziționa bunurile și / sau serviciile sau să nu încheie contractul.

2. Încheierea contractului

2.1 Contractul se încheie în conformitate cu aceste condiții comerciale generale prin consimțămăntul cumpărătorului către vânzător trimis sau exprimat printr-un mijloc de comunicare prin care cumpărătorul acceptă oferta vânzătorului și aceste condiții comerciale generale.

2.2 Oferta vânzătorului este publicată pe magazinul său online, unde sunt publicate și aceste condiții comerciale generale, iar oferta este valabilă pe perioada în care este publicată.

2.3 Prin trimiterea unei comenzi cu datele de contact completate și prin alegerea corespunzătoare a cantității comandate de marfă la prețul menționat, cumpărătorul comandă marfa în cantitatea selectată și la prețul menționat de vânzător.

3. Marfă

3.1 Descrierea mărfii, care este obiectul contractului este menționată pe site-ul vânzătorului prin care cumpărătorul realizează comanda mărfii.

4. Preț

4.1 Prețul mărfii este menționat pe site-ul web al vânzătorului și este acceptat de cumpărător prin confirmarea electronică sau verbală a comenzii.

4. Prețul transportului este menționat pe site-ul web al vânzătorului și este acceptat de cumpărător prin confirmarea electronică sau verbală a comenzii.

4.3 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru vrátane poštovného formou dobierky pri doručení tovaru, alebo bezhotovostnou platbu platobnou kartou pred odoslaním tovaru.

5. Condițiile de livrare

5.1 Vânzătorul se angajează să livreze cumpărătorului cantitatea comandată de mafră în termen de două zile de la primirea comenzii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii comenzii.

5.2 Vânzătorul va livra marfa cumpărătorului prin predarea acesteia către un furnizor de servicii poștale universale, ori cumpărătorul poate prelua personal în locul de preluare stabilit de furnizor.

5.3 Vânzătorul va anunța cumpărătorul despre faptul că a fost expediată comanda, imediat după expediere. Cumpărătorul este obligat să informeze vânzătorul imediat dacă comanda nu a fost livrată în termen de 7 zile lucrătoare de la data expedierii. În astfel de caz, vânzătorul este obligat să verifice motivele pentru care nu a fost livrată comanda și să remedieze situația.

5.4 Cheltuielile de expediere și ambalare pentru livrarea bunurilor sunt suportate de cumpărător în suma indicată pe site-ul web al vânzătorului.

5.5 În cazul în care vânzătorul nu respectă contractul, întrucât bunurile comandate nu pot fi livrate în perioada specificată în punctul 5.1, acesta este obligat să informeze cumpărătorul imediat.

6. Retragrerea din contract

6.1 Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract fără motiv în termen de 14 zile de la în care a preluat comanda, în conformitate cu prevederile Legii privind protecția consumatorului.

6.2 Cumpărătorul poate folosi formularul de retragere din contract tip standard disponibil pentru descărcare pe pagina web al vânzătorului, atunci când acesta se retrage din contract.

6.3 În cazul retragerii din contract, cumpărătorul este obligat să returneze marfa vânzătorului în termen de 14 zile de la retragerea din contract.

6.4. Cumpărătorul nu se poate retrage din contractul de achiziție a cărui obiectul de contract este:

  • vânzarea de bunuri care pot avea o perisabilitate rapidă sau o scădere rapidă a calității,
  • vânzarea de bunuri închise într-un ambalaj de protecție care nu este adecvat pentru a se returna din motive de sănătate sau de igienă și a căror ambalajul de protecție a fost degradat

6.5 În cazul retragerii din contract, vânzătorul este obligat să preia bunurile returnate de cumpărător și să îi returneze prețul plătit pentru bunuri returnate în termen de 14 zile de la data retragerii. Banii pot fi returnați cumpărătorului numai după ce marfa a fost returnată.

6.6 Costurile de transport al bunurilor în cazul retragerii din contract sunt suportate de cumpărător.

6.7. Cumpărătorul este obligat să returneze marfa cumpărată vânzătorului la adresa de corespondență de pe site-ul web al acestuia.

6.8 Retragerea din contract nu exclude dreptului la despăgubire pentru daunele create vânzătorului, de exemplu ca urmare a nepreluării sau a deteriorării bunurilor de către cumpărător.

6.9. Vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare dacă acesta nu plătește prețul de achiziție și de transport în cel mult 7 zile din data în care a fost efecuată comanda.

7. Răspunderea pentru defecte și reclamarea bunurilor sau a serviciilor

7.1 În cazul în care cumpărătorul este și consumatorul, vânzătorul este răspunzător pentru defectele bunurilor sau a serviciilor în măsura în conformitate cu dispozițiile § 619 și următoarele. din Legea nr. 40/1964 din Codul civil. În cazul în care cumpărătorul este antreprenor, vânzătorul este răspunzător pentru defectele bunurilor sau serviciilor în măsura în care se aplică dispozițiile § 422 și următoarele din Legea nr.513/1991 al Codului comercial, astfel cum a fost modificat, iar dispozițiile prezentului articol nu se aplică. Vânzătorul nu este răspunzător pentru pagubele produse în timpul transportului a comenzilor.

7.2 Bunul sau serviciul cumpărate de la vânzător pot fi revendicate numai pe baza unei reclamații scrise de către cumpărător, trimise la adresa vânzătorului, împreună cu bunurile revendicate și dovada de achiziție.

7.3 Reclamația bunului sau al serviciului trebuie să conțină:

  • identificarea comenzii (numărul sau data comenzii, numărul facturii),
  • desemnarea vânzătorului,
  • identificarea cumpărătorului împreună cu adresa poștală și de e-mail ale acestuia,
  • motivul reclamației,
  • drepturile care se aplică din răspundere pentru defecte,
  • data și semnătura cumpărătorului.

7. repturile cumpărătorului pentru răspunderea de defectele pe care cumpărătorul le poate pretinde sunt prevăzute la § 622 și § 623 din Legea nr.40/1964 din Codul civil modificat. Dacă defectul poate fi remediat, cumpărătorul are dreptul de a fi îndepărtat gratuit, la timp și într-un mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să înlăture defectul fără întârzieri nejustificate. În locul remedierii defectului, cumpărătorul poate solicita înlocuirea bunurilor sau al serviciilor, în cazul în care defectul se referă numai la o parte din bunuri sau servicii, înlocuirea acestora bucată cu bucată dacă acest lucru nu implică costuri excvesive în ceea ce privește prețul bunurilor, serviciilor sau gravitatea defectului. În loc să înlăture defectul, vânzătorul poate înlocui întotdeauna bunul sau serviciul defect bucată cu bucată, cu excepția cazului în care acest lucru va provoca dificultăți grave cumpărătorului. Dacă este vorba despre un defect care nu poate fi remediat și care împiedică utilizarea bunului sau al serviciului în mod corespunzător ca bun sau serviciu fără defect, cumpărătorul are dreptul la schimbul produsului, serviciului sau are dreptul să se retragă din contract. Aceleași drepturi aparțin cumpărătorului, chiar dacă este vorba despre defecte reparabile, dar dacă cumpărătorul nu poate folosi în mod corespunzător bunurile sau serviciile din cauza apariției repetate a defectului după reparare sau a unui număr mai mare de defecte. În cazul altor defecte iremediabile, cumpărătorul are dreptul la o reducere din prețul de achiziție. Drepturile menționate mai sus ale cumpărătorului expiră dacă nu au fost exercitate în modul menționat de mai sus în perioada de garanție. Perioada de garanție este de 24 de luni de la primirea mărfi sau serviciilor sau până la data durabilității minime a mărfurilor perisabile.

7.5 Soluționarea reclamației înseamnă încetarea procedurii de reclamație prin predarea bunurilor reparate, înlocuirea bunurilor, furnizarea serviciului înlocuitor, returnarea prețului de achiziție a bunurilor sau aserviciilor, acordarea reducerii convenite din prețul bunurilor sau aserviciilor, cerere scrisă de acceptare sau respingerea justificată.

7.6 Vânzătorul este obligat să determine metoda de soluționare a reclamației fără o întârziere nejustificată după primirea acesteia. Modalitatea de soluționare a reclamației este determinată de vânzător, luând în considerare decizia cumpărătorului cu privire la care dintre drepturile da răspunderea decurg pentru aceste defecte. Metoda de rezolvare a reclamației este stabilită de vânzător în cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia.

7.7. După expirarea perioadei de soluționare a reclamației, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract sau dreptul de a schimba bunurile vechi cu bunuri noi. Vânzătorul este obligat să furnizeze cumpărătorului o confirmare în scris a soluționării reclamației în perioada dată.

7.8 Confirmarea în cazul primirii reclamației, notificarea modului de soluționare a reclamației, confirmarea procesării reclamației sau respingerea reclamației vor fi transmise cumpărătorului doar pe adresa cumpărătorului de e-mail.

8. Protecția datelor cu caracter personal

8.1 Vânzătorul se angajează să protejeze datele cu caracter personal furnizate de cumpărător în conformitate cu reglementările legale general obligatorii, în special prin Legea nr. 18/2018 Monitorul oficial privind protecția datelor cu caracter personal, modificată (denumită în continuare „act”) și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal prin care se abrogă Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) („GDPR”).

9. Soluționarea alternativă a litigiilor

9. În cazul în care vânzătorul consideră faptul că drepturile sale au fost încălcate sau nu sunt soluționate cu modul în care vânzătorul i-a rezolvat cererea, acesta are dreptul de a contacta vânzătorul pentru a efectua reparații prin e-mail la adresa indicată pe site-ul vânzătorului. În cazul în care vânzătorul îî acordă un răspuns negativ la solicitarea consumatorului sau nu răspunde în termen de 30 de zile de la data expedierii, cumpărătorul are, în conformitate cu Legea nr. 102/2014 [articolul 3 alineatul (1) litera (t)] și Legea nr. 391/2015 dreptul la o metodă alternativă (extrajudiciară) de soluționare a litigiilor. Cumpărătorul poate trimite o propunere prin modul stabilit în conformitate cu § 11 alin. 2 și §12 din Legea nr. 391/2015 din Monitorul oficial.

9.2 Cumpărătorul poate depune și o reclamație prin intermediul platformei alternative de soluționare a litigiilor RSO, care este disponibilă online pe site-ul http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Doar cumpărătorul din UE poate trimite o reclamație prin intermediul platformei împotriva unui vânzător din UE. Costurile soluționării alternative a litigiilor sunt suportate separat de fiecare parte în litigiu, fără posibilitatea rambursării

10. Dispoziții finale

10.1 Termenii vor intra în vigoare la data publicării lor.

10.2 Relația contractuală dintre părți se încheie în conformitate cu legislația, ordinea juridică și reglementările din Republica Slovacă.

10.3 Declarațiile de pe acest site nu trebuie să fie în conformitate cu recomandările instituției medicale din țara cumpărătorului. Vânzătorul nu va fi în niciun fel răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau depozitarea mărfurilor. Administrarea și utilizarea bunurilor este în responsabilitatea cumpărătorului.

10.4 Cumpărătorul este conștient de faptul că vânzătorul nu este răspunzător pentru defecte sau erori ale mărfurilor cauzate în conexiunea cauzală cu acțiunile sau omisiunile cumpărătorului.

10.5 Cumpărătorul ia la cunoștință că defectele mărfurilor nu sunt considerate a fi defecte cauzate de o utilizare / utilizare necorespunzătoare, stocare și manipulări contrare instrucțiunilor vânzătorului și informațiilor conținute în prospect.

10.6 Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru efectele sau proprietățile reduse ale mărfurilor prezentate în descrierea mărfurilor de pe site în prospect, care este cauzat în special de:

a. administrarea sau utilizarea bunurilor prin încălcarea recomandării sau a instrucțiunilor care însoțesc mărfurile sau pe acest site,

b. starea lui de sănătate și reacția sa, starea mentală, stilul de viață, obiceiurile de igienă și stilul de viață general al cumpărătorului.

10.7 Prin efectuarea unei comenzi obligatorii, cumpărătorul confirmă faptul că acceptă termenii și condițiile generale de livrare a mărfurilor declarate de către cânzător și ia la cunoștință Avertizările produsului publicate pe acest site. Relațiile dintre cumpărător și vânzător sunt reglementate de acești termeni și condiții, care sunt de asemenea obligatorii pentru ambele părți.